In Nederland heeft iedereen recht op voldoende inkomen om in zijn bestaan te kunnen voorzien. Bestaanszekerheid is een zorg van de overheid. Dat is in de Grondwet verankerd. Zelfstandigen betreffen een groep die de laatste jaren sterk groeiend is en waarover zorgen bestaan ten aanzien van hun bestaanszekerheid. Inmiddels werken bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland als zelfstandige. Ruim een miljoen daarvan zijn zelfstandige zonder personeel (zzp’er).


Uit het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek 2020, uitgevoerd in het LISS panel, blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking (88%) de Dodenherdenking op 4 mei belangrijk of heel belangrijk vindt. Ook Bevrijdingsdag op 5 mei wordt door veel mensen (heel) belangrijk bevonden. Dit geldt voor 81% van de Nederlanders.


In de eerste weken na de corona uitbraak (Covid-19) in maart namen risicogroepen zoals ouderen en mensen die al longproblemen en diabetes hadden niet vaker maatregelen om besmetting te voorkomen dan anderen. Mensen met hartproblemen namen wel iets vaker maatregelen in de eerste weken, maar bijna de helft van de personen in risicogroepen nam geen maatregelen.


Vensters is het programma van de VO-raad en de PO-raad en is een belangrijk instrument om ouders, gemeenten, scholen en schoolbesturen te informeren. Vensters wordt onder andere gebruikt om resultaten in de vorm van managementrapporten inzichtelijk te maken voor scholen en bestuurders, zodat zij op een transparante wijze (maatschappelijke) verantwoording kunnen afleggen over hun onderwijs, de uitgaven, het gevoerde beleid en de prestaties.


In het LISS panel worden in deze tijd van het coronavirus verschillende vragenlijsten over dit onderwerp aan de panelleden voorgelegd. Een van de vragenlijsten is afgenomen tussen 20 en 31 maart meteen na de aankondiging door de regering dat er een economisch steunpakket voor behoud van banen en inkomens zou komen. Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan het optreden van de overheid passend te vinden.
 


Sinds het begin van de contactbeperkende maatregelen is het aantal gewerkte uren historisch sterk gedaald. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) op 15 mei 2020 in de verschenen publicatie over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. Eind maart werd er gemiddeld 13% minder uren per week gewerkt dan begin maart, terwijl de werkzame beroepsbevolking (personen) nog maar weinig is afgenomen. In april is de daling in uren gestabiliseerd. Deze gegevens zijn verzameld in het LISS panel.


De sluiting van de scholen vanwege het coronavirus leidt tot groeiende ongelijkheid onder leerlingen. Hoogopgeleide ouders helpen hun kind veel vaker met het schoolwerk en voelen zich ook veel beter in staat te helpen dan laagopgeleide ouders.

Tachtig procent van de hoogopgeleide ouders met een universitaire studie voelt zich in staat om hun kinderen op de basisschool te helpen ten opzichte van 63 procent van de laagopgeleide ouders. Bij ouders met kinderen op de middelbare school is dat verschil nog groter: 75 procent tegenover 40 procent.


Coronavirus

In maart werd, enkele dagen nadat de maatregelen tegen het coronavirus van kracht werden, een vragenlijst voorgelegd aan de LISS panelleden. De vragenlijst kon worden ingevuld tussen 20 en 31 maart en 5544 panelleden hebben dat gedaan. Het responspercentage kwam daarmee ruim boven de 80%.


Als iemand je iets aandoet, kan wraak nemen heel goed voelen. De ander ‘terugpakken’, laten voelen dat je bepaald gedrag niet tolereert, er met jou niet te sollen valt. Wraak nemen heeft ook andere functies, zoals eerherstel. Hoe werkt het eigenlijk: wraak nemen? En levert het je werkelijk een goed gevoel op? Wraak nemen spreekt tot de verbeelding. Er bestaan legio liedjes, boeken en films over deze menselijke en vaak heftige emotie. Iedereen kan erover meepraten. LISS panelleden kregen hierover in 2012 al een vragenlijst voorgelegd.


Aan het LISS panel doen ongeveer 5000 huishoudens mee. In de loop van de tijd zijn er huishoudens die niet langer kunnen of willen meedoen, en daardoor wordt het aantal huishoudens dat meedoet lager. Daarom zorgen we ervoor dat ongeveer elke twee jaar een 'bijwerving' wordt gehouden, zodat we uiteindelijk weer rond de 5000 huishoudens zitten. Op dit moment zijn we met een bijwerving bezig. De vorige was in 2017. 


Pages