Frequently Asked Questions

Hieronder staat een aantal veelgestelde vragen. Klik op een vraag om het antwoord te bekijken.

In tegenstelling tot papieren vragenlijsten is het bij online vragenlijsten niet mogelijk de lengte van een vragenlijst in te schatten. Door een voortgangsindicator (-balk) te gebruiken kunnen invullers zien hoe ver ze in een vragenlijst zijn. Voortgangsindicatoren geven drie verschillende soorten informatie over de voortgang:

 1. de tijd die het kost de gehele vragenlijst in te vullen,
 2. de positie waar de invuller zich bevindt in de vragenlijst,

en

 1. informatie over de status van het invullen en verzenden van de vragenlijst.

Als de invuller van deze zaken op de hoogte is, wordt de kans kleiner dat hij afhaakt terwijl hij bijna klaar was.

Maar een voortgangsindicator kan ook averechts, ontmoedigend werken en invullers haken dan halverwege af. Een voortgangsindicator kan een positief effect op invullers hebben als deze al vroeg in de vragenlijst een vlotte voortgang laat zien. Is de voortgang aan het begin van de vragenlijst juist traag, dan is het misschien beter om een voortgangsindicator pas halverwege de vragenlijst en slechts op bepaalde momenten te laten zien, of juist helemaal niet.

Een alternatieve oplossing is om alle vragen op één webpagina te plaatsen, zodat invullers de lengte van de vragenlijst meteen kunnen zien. Maar uit onderzoek blijkt dat een dergelijke aanpak verschillende negatieve gevolgen heeft. Hoewel de invultijd korter is dan wanneer de vragen over verschillende pagina’s zijn verdeeld, kan het aantal overgeslagen vragen hoger en het subjectieve oordeel van invullers negatiever zijn. Bovendien heb je ook te maken met de routing in een vragenlijst: een gegeven antwoord roept wel of juist geen vervolgvraag op, waardoor het aantal vragen juist meer of minder is dan je denkt.

Er zijn evenveel onderzoeken die vóór en tegen een voortgangsindicator pleiten. In het LISS panel is ervoor gekozen om géén voortgangsindicator in de vragenlijsten te zetten. Wel geven we zoveel als mogelijk is een geschatte invultijd voor elke vragenlijst, geven we aan of die lang of kort is, en benoemen we eventueel hoeveel schermen met vragen er (nog) komen.  Er is ook bewust gekozen om dit niet per vragenlijst anders te doen: dus alle LISS vragenlijsten hebben géén voortgangsindicator.

Als panellid vult u maandelijks vragenlijsten in via internet. Op de eerste maandag van de maand krijgt u daarvoor een uitnodigingse-mail. U hebt dan ongeveer een maand lang de tijd uw vragenlijst(en) in te vullen. Tot de laatste dinsdag van de maand, behalve als het anders wordt aangegeven.

Met uw panellidnummer en wachtwoord gaat u naar onze speciale webpagina voor de vragenlijsten. U kunt dan direct de vragenlijsten invullen.  Iedereen in uw huishouden die meedoet, krijgt een eigen panellidnummer en wachtwoord.

U kunt zolang meedoen als u zelf wilt. Het LISS panel is opgezet om veranderingen over de tijd te onderzoeken, dus hoe langer u meedoet, hoe beter deze veranderingen kunnen worden gemeten.

Om een goed beeld te krijgen van 'alle' Nederlanders, is het belangrijk dat alle gekozen huishoudens meedoen. Want alleen dan kan er echt gesproken worden over wat iedereen samen vindt. Het LISS panel bestaat uit ongeveer 5000 huishoudens. In het panel zitten mannen en vrouwen, jonge en oude mensen, families die al generaties lang - of nog maar kort in Nederland wonen, mensen met hoge en mensen met lage inkomens, werkenden en niet-werkenden, gezinnen en alleenstaanden.

U helpt wetenschappers van universiteiten bij hun onderzoek en zorgt ervoor dat de overheid beleid bepaalt op basis van wat er leeft in de samenleving. Een panellid betekent heel erg veel voor het doen van goed onderzoek, of zoals een onderzoeker het heeft verwoord:

"Elk panellid dat deelneemt is een bouwsteentje voor het uiteindelijke resultaat. Elk panellid zorgt er namelijk voor dat het resultaat van het onderzoek een stukje betrouwbaarder wordt."

Als u deelneemt aan het panel krijgt u bovendien een vergoeding voor iedere vragenlijst die u invult. Daarbij gaan we uit van de tijd die een gemiddeld panellid nodig heeft voor het invullen van de vragenlijst. Na elke drie maanden wordt uw vergoeding betaald op het rekeningnummer dat u hebt opgegeven.

U krijgt eerst een brief en folder waarin wij iets over het panel en het onderzoek vertellen. Niet lang daarna zal een enquêteur van I&O Research u bellen of bezoeken. Deze medewerker legt uit wat het panel inhoudt, en stelt u een aantal vragen over allerlei onderdelen van uw leefsituatie:

 • werk
 • woonomgeving
 • vrijetijdsbesteding

maar ook over:

 • gezondheid
 • uw financiële situatie
 • wat u vindt over bepaalde onderwerpen

Op die manier krijgt u een idee welke soort vragen u als lid van het panel kunt verwachten. De enquêteur vraagt daarna of u lid wilt worden van het LISS panel. Hij/zij is in dienst van onderzoeksbureau I&O Research. Dit bureau legt de eerste contacten en werkt in opdracht van CentERdata, de stichting die het panel beheert. CentERdata is verbonden aan Tilburg University.

U vult elke maand een of meer vragenlijsten in. Dit kost in totaal meestal niet meer dan een half uur. Een half uur per maand. Bovendien bepaalt u zelf wanneer u een vragenlijst invult. U kunt dit dus doen op het moment dat het u het beste uitkomt.

Als u geen computer of internet hebt, kunt u die gratis van CentERdata lenen.. Het gaat om een kleine, heel eenvoudig te bedienen computer, de zogenaamde SimPC. De SimPC is speciaal ontwikkeld voor mensen die nog nooit met een PC gewerkt hebben. We zorgen ook voor een gratis internetverbinding.

Met deze SimPC zal het u vast en zeker lukken om uw vragenlijsten in te vullen. U kunt dus gewoon aan het LISS panel deelnemen.

 

 • Het LISS panel wordt beheerd door CentERdata. CentERdata is een stichting voor onderzoek en gegevensverzameling, verbonden aan Tilburg University.
 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zorgt voor de steekproef van willekeurige adressen die worden aangeschreven met de vraag of de bewoners willen deelnemen aan het panel.
 • Onderzoeksbureau I&O Research legt de eerste contacten met de gekozen huishoudens en vraagt ze om lid te worden van het panel. 

Nadat u hebt aangegeven lid te willen worden van het LISS panel, hebt u alleen nog maar contact met de afdeling Panelbeheer van CentERdata.

 

De huishoudens die wij vragen om panellid te worden, selecteren wij in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uw adres en telefoonnummer zijn gekozen omdat u, met uw huishouden, een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt.

Uw naam en adresgegevens worden nooit samen met uw antwoorden bewaard. Onderzoekers die met de antwoorden gaan werken zullen dus niet weten welke antwoorden bij welk panellid horen.

Wij streven ernaar de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na te leven. Wij zullen nooit zonder uw toestemming inzage geven in uw administratieve gegevens (uw baan, adres, telefoonnummer en e-mailadres). Uw gegevens zullen nooit worden gebruikt voor reclame, spam, telefonische verkoop of andere commerciële doeleinden. Bovendien garanderen wij dat de door u ingevulde vragenlijsten uitsluitend voor wetenschappelijk en beleidsrelevant onderzoek worden gebruikt. Voor meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u onze privacyverklaring raadplegen.

Tekst knippen en verplaatsen

Wist u dat u snel een tekst kan verplaatsen op de volgende manier?

 • Selecteer het gedeelte in de tekst dat u wilt verplaatsen
 • Klik op de toets F2 (boven in het toetsenbord)
 • Ga naar de plaats waar u de tekst wilt plaatsen en klik op uw linkermuisknop op die plek
 • Druk op de entertoets waarna de gewenste tekst is verplaatst (én op de eerdere plek is verdwenen)

 

Snel naar het bureaublad

Ben je bezig in een programma en wil je snel naar je bureaublad, dan kan dat met een enkele klik van de muis zonder dat je het programma waarin je bezig bent hoeft af te sluiten. Dat werkt zo:

Helemaal rechts onderin de taakbalk (zelfs nog rechts van de datum en tijd) is een verticaal balkje. Als je in dat balkje gaat staan, verschijnt je bureaublad.
Wil je weer terug naar het programma waarin je bezig was, dan druk je weer op het betreffende verticale balkje. 

Natuurlijk kun je om naar je bureaublad te gaan ook de Windowstoets + M gebruiken.
De Windowstoets (toets met het 'vlaggetje') zit links op de onderste rij van je
toetsenbord.