Het Liss Panel

een nieuwe website voor LISS panelleden

Het logo van het LISS panel is/wordt aangepast en daarom is er ook een nieuwe website waarop u informatie kunt vinden over het meedoen aan het LISS panel. Nog niet alle nieuwsberichten staan al op de site, dat gebeurt de komende weken.

We wensen u fijne zomermaanden!

Het liss panel

Hoe denken wij Nederlanders over ons werk? Sparen we nu meer of juist minder dan vroeger? Wat doen we aan sport? Hoe tevreden zijn we over de gezondheidszorg en het onderwijs? En: hoe denken we over het asielbeleid? Dit zijn vragen waar de wetenschap en de overheid antwoorden op willen hebben. In het LISS panel verzamelen wij die antwoorden voor verschillende opdrachtgevers.

Er worden allerlei dingen uit het dagelijks leven van de Nederlandse bevolking onderzocht voor onderzoekers van universiteiten, ministeries en publieke organisaties. De data worden ook kostenloos gedeeld met onderzoekers die de data willen gebruiken voor wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek.

 

Het LISS panel bestaat uit ongeveer 5000 huishoudens, verspreid over heel Nederland. De huishoudens worden door Centerdata en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgekozen. Je kunt je dus niet zélf aanmelden om mee te doen aan het LISS panel. Hoe iemand wordt benaderd voor dit panel, kunt u lezen op de pagina Veelgestelde vragen.

LISS staat voor Langlopende Internet Studies voor de Sociale wetenschappen. In het LISS panel zitten mensen uit alle lagen van de Nederlandse bevolking.  Zij vullen via internet vragenlijsten in en werken zo mee aan deze onderzoeken.

Onderzoeksresultaten

Bent u onderzoeker?