De geloofwaardigheid van ministers en fractieleiders

Onze politiek leiders hebben een belangrijke rol in onze democratie. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de geloofwaardigheid van deze politiek leiders? Vinden we onze fractieleiders en ministers wel bekwaam, betrokken en betrouwbaar? 

Leden van het LISS panel hebben vragen beantwoord over ministers uit kabinet Rutte II en de huidige fractievoorzitters in het parlement. Zo vroeg ik in hoeverre ze de verschillende ministers en fractieleiders bekwaam, betrouwbaar en betrokken vonden. Met andere woorden: hoe geloofwaardig zijn ze nu eigenlijk? 

Voldoende
Daaruit bleek dat het niet eens zo slecht gesteld is met de geloofwaardigheid van onze leiders. Hoewel je je kunt afvragen of een zesje genoeg is, halen in ieder geval 20 van de 24 ministers en fractieleiders een voldoende. Opvallend goed scoorden Frans Timmermans (PvdA) en Emile Roemer (SP). De architecten van het huidige kabinet – Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) – kwamen daarentegen minder goed uit de verf. 

Stemvoorkeur en politieke steun
Hoewel over het geheel genomen onze ministers en fractieleiders er niet onaardig uitkomen, betekent dit niet dat iedereen even enthousiast is. Daarom ben ik nagegaan in hoeverre de stemvoorkeur en de steun voor de regering en het parlement van mensen samenhangen met hun geloofwaardigheidsoordeel over specifieke politici. Deze twee factoren zijn niet bij alle leiders even belangrijk. Stemvoorkeur maakt vooral uit voor de fractieleiders, terwijl het oordeel over ministers juist meer samenhangt met de steun voor de regering. Tegelijkertijd zijn er ook verschillen van leider tot leider. Zo is steun voor de regering voor Mark Rutte’s geloofwaardigheid belangrijker dan voor de geloofwaardigheid van voormalig minister Opstelten. Bij de fractieleiders is bijvoorbeeld steun voor parlement belangrijker voor de geloofwaardigheid van Diederik Samsom, dan voor de geloofwaardigheid van Wilders, bij wie juist de stemvoorkeur uitmaakt.

Het vervolg
Nu ik de geloofwaardigheid van de huidige ministers en fractieleiders in beeld heb, wil ik in het vervolgonderzoek achterhalen waar die nu precies mee samenhangt. Wat doen en zeggen ministers en fractieleiders op televisie, hoe wordt daar vervolgens over geschreven door kranten en wat zijn de reacties op Twitter? Zo probeer ik vast te stellen wat leiders geloofwaardig maakt.

 

geschreven door Sabine Zuydam