Media-aandacht voor onderzoek slachtofferhulp (september 2018)

Mede naar aanleiding van het tragische bakfietsongeluk op 20 september in Oss, besteedde actualiteitenrubriek Nieuwsuur die avond aandacht aan het onderzoek Victims in Modern Society van het Fonds Slachtofferhulp. Ook dagblad Trouw schreef over het die dag gepresenteerde rapport van onderzoeker Peter van der Velden, die deze studie vanuit CentERdata heeft verricht.

Bij het televisieprogramma Nieuwsuur benadrukte Van der Velden hoe belangrijk de directe omgeving is bij een ontzettend ingrijpend ongeluk als dat in Oss. “De eerste periode doen mensen in de directe omgeving veel en zal er veel steun zijn. Maar na verloop van tijd ebt dat weg, terwijl ook juist dan alle steun en aandacht enorm nodig is.”

Trouw schrijft in algemene zin over het onderzoek dat het sociale vangnet van mensen met een niet-westerse achtergrond bij schokkende gebeurtenissen vaak tegenvalt. Dat staat haaks op hoe hulpverleners tegen deze groep aankijken, zo citeert Trouw Van der Velden in het artikel. “Psychologen gaan bij deze groep juist uit van méér steun van familie.” De bevindingen vormen dan ook een belangrijke les voor hulpverleners, vindt Van der Velden. “Denk niet dat de omgeving wel voldoende steun zal geven als getroffenen uit een cultuur ­komen waarin de familie centraal staat.”

Van der Velden voerde het onderzoek uit met behulp van gegevens die in het LISS panel zijn verzameld. Het onderzoek richtte zich onder meer op sociale steun, erkenning en problemen bij slachtoffers van schokkende gebeurtenissen, en bij niet-slachtoffers. Het is de eerste keer dat in Nederland op grote schaal onderzoek wordt gedaan naar de omvang en gevolgen van slachtofferschap, de professionele hulpbehoefte, en de behoefte aan steun en erkenning uit de directe omgeving.

Een samenvatting én het volledige rapport zijn te downloaden via de site van Fonds Slachtofferhulp.