Meer zorgen over vervoers- en zorgkosten (november 2023)

Nederlanders maken zich meer zorgen over vervoerskosten en zorgkosten. Was dit voor de vervoerskosten in juni 2023 bij 16% het geval, nu is dat 21%. De zorgen over de zorgkosten steeg in diezelfde periode van 22% naar 26%. Dit blijkt uit de laatste meting (september) van De Nationale Monitor Geldzorgen.  Enkele andere resultaten zijn:

  • De zorgen over de energierekening, huishoudelijke uitgaven en de woonlasten zijn gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande meting (juni).
  • Ook in september hadden mensen in de lage inkomensgroep de meeste geldzorgen, vergeleken met mensen in de midden en hoge inkomensgroepen. Dit gold voor alle bronnen van geldzorgen die zijn onderzocht. Zo maakt bijvoorbeeld 32% van de mensen met een laag inkomen zich zorgen over de vervoerskosten tegen11% van de mensen met een hoog inkomen.
  • Tussen juni en september is er niets veranderd in de financiële weerbaarheid. Het blijft opvallend dat relatief weinig Nederlanders aangeven hulp te vragen als ze er zelf niet uitkomen met hun geldzaken. Iets meer dan een op de drie (37%) vraagt hulp.

 

Ieder kwartaal wordt aan een steekproef van minimaal 1500 LISS panelleden van 18 jaar en ouder gevraagd om 15 vragen te beantwoorden voor De Nationale Monitor Geldzorgen. De vragenlijst is elk kwartaal hetzelfde.  De vragen gaan over geldzorgen, financiële stress en financiële weerbaarheid. 

Bron: website Wijzer in geldzaken.