Snacken en snoepen: guilty pleasures (april 2013)

Iedereen weet het: tussendoortjes als koekjes, chips en frites zijn niet goed voor de lijn en slecht voor de gezondheid. Toch snacken en snoepen de meeste mensen regelmatig.
 
In ons onderzoeksproject werken we aan strategieën die mensen helpen om ongezonde tussendoortjes te laten staan. Om zo’n strategie te laten werken, moeten we eerst weten waaróm mensen snacken en snoepen. In ons onderzoek hebben we de zes belangrijkste redenen gevonden.
 
Waarom eten mensen ongezonde snacks? Natuurlijk omdat ze lekker zijn. Maar behalve dat ze goed smaken, zijn er nog andere redenen. Zo spelen er ook psychologische factoren mee in ons snackgedrag. 


Uitlokkers van snackgedrag
Sommige mensen grijpen bijvoorbeeld automatisch naar een zak chips als ze televisie kijken, zonder dat ze er bij nadenken. Anderen hebben het gevoel dat ze onder druk staan van de mensen om hen heen (‘proef er dan eentje!’). Om meer inzicht te krijgen in deze redenen hebben we ruim duizend mensen gevraagd hoe vaak ze ongezonde tussendoortjes eten, en wanneer ze dat doen. Deelnemers konden vervolgens aankruisen in welke mate een bepaalde reden een aanleiding is om te snacken, of zelf een reden opgeven.
Als er een fuif is
Uit het onderzoek kwamen zes verschillende redenen om te snoepen en snacken naar boven: omgaan met negatieve emoties (zoals verdriet of stress), door sociale druk (om iemand anders een plezier te doen), als beloning (na hard werken bijvoorbeeld), vanwege honger, omdat het past bij de situatie (zoals tv kijken) en het vieren van een speciale gebeurtenis (zoals een verjaardag). Wat blijkt? Negatieve redenen zoals omgaan met emoties of sociale druk blijken relatief weinig invloed te hebben op ons snackgedrag. Mensen eten voornamelijk ongezonde tussendoortjes om samen een speciale gebeurtenis of gelegenheid te vieren: op een feest, bij een verjaardag of tijdens het samenzijn met vrienden.
 
Kan het ook wat minder?
In een vervolgonderzoek zullen we aansluiten bij deze zes redenen, met extra aandacht voor het snacken op feestjes en speciale gelegenheden. Door nieuwe strategieën te ontwikkelen die

goed aansluiten bij de redenen waarom mensen snacken, kunnen we mensen helpen hun snackgedrag te verminderen.

 

Geschreven door Aukje Verhoeven