Zorgen om de energierekening toegenomen (april 2024)

De zorgen van Nederlanders over de energierekening zijn toegenomen. Waar in september 2023 24% zich zorgen maakte over de energierekening, ligt dat percentage in december 2023 op 27%. De zorgen over de zorgkosten, huishoudelijke uitgaven, woonlasten en vervoerkosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande meting.

Ook in december 2023 hadden mensen in de lage inkomensgroep de meeste geldzorgen, vergeleken met mensen in de midden en hoge inkomensgroepen. Dit gold voor alle bronnen van geldzorgen die de Nationale Monitor Geldzorgen heeft onderzocht. Zo maakt bijvoorbeeld 38% van de mensen met een laag inkomen zich zorgen over de energierekening versus 18% van de mensen met een hoog inkomen.

Tussen september en december is er niets veranderd in de financiële weerbaarheid. Het blijft opvallend dat circa drie kwart (73%) van de Nederlanders aangeeft vandaag makkelijk een onverwachte uitgave (zo hoog als hun maandelijks inkomen) te kunnen betalen zonder geld te lenen. Voor het overige kwart (27%) kan een onverwachte hoge rekening dus het begin zijn van een schuld.


De Nationale Monitor Geldzorgen bevat ook een maat voor financiële stress, die met behulp van een infographic in beeld is gebracht. Bijna een op de vijf Nederlanders (18%) ervaart financiële stress. In tegenstelling tot geldzorgen is bij financiële stress geen verandering door de tijd heen te zien. Verdiepende analyses laten zien dat financiële stress samenhangt met een lager mentaal welzijn, minder zelfvertrouwen en minder ervaren sociale steun.
 

 

Bron: Wijzer in geldzaken, Nationale Monitor Geldzorgen.

Ieder kwartaal wordt aan een steekproef van minimaal 1.500 personen uit het LISS panel gevraagd om 15 vragen te beantwoorden. De resultaten hierboven komen uit de meting van december 2023.